Incognita logo

Ledelsesrådgivning om

GOVERNANCE | RISK |COMPLIANCE | GDPR

7

Skab værdi for din virksomhed

Stærk signalværdi

Send omverdenen et stærkt signal om virksomhedens fokus på informationssikkerhed.

Styrket markedsposition

Imødekom markedets efterspørgsel efter leverandører, der kan dokumentere compliance .

Cybersikkerhed

Styrk din virksomheds forsvar mod cybertrusler gennem en risikobaseret tilgang.

Tiltrækningskraft

Solid compliance medfører øget interesse fra nye kunder og potentielle medarbejdere.

Optimering af processer

GDPR stiller krav om overblik – kombinér det med procesoptimering til din fordel.

Lovlighed

Undgå ulovlig behandling af personoplysninger og uønsket opmærksomhed fra Datatilsynet.

Ydelser

Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001

Behandling af informationer er helt centralt for enhver organisation, og derfor er informationssikkerhed en forudsætning for jeres forretningskontinuitet.

Incognita kan med sin ekspertise indenfor både informationssikkerhed og GDPR guide jer gennem implementeringen af et ledelsessystem for informationssikkerhed, der tager højde for netop jeres virksomheds kontekst.

Rådgivningen baseres på de anerkendte internationale standarder for informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002.

Signature on contract
People working

Rådgivning om GDPR

Det er ikke usædvanligt at være i tvivl om, hvorvidt man efterlever databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Reglerne er komplicerede, og det kræver en stor indsats at opnå fuld compliance.

Incognita kan bistå din virksomhed med de mange opgaver, fx udfærdigelse af dokumentation, risikovurderinger, undervisning af medarbejdere, databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere, Transfer Impact Assessments, konsekvensanalyser og meget andet.

ISAE 3000-erklæring

Hvis din virksomhed behandler personoplysninger på vegne af jeres kunder, kan en ISAE 3000-revisionserklæring dokumentere virksomhedens efterlevelse af GDPR og databehandleraftaler.

En sådan dokumentation er i høj grad efterspurgt blandt kunder, der har fokus på GDPR og databeskyttelse.

En ISAE 3000-revisionserklæring vil derfor kunne medføre en konkurrencefordel for din virksomhed.

Incognita kan bistå din virksomhed med de nødvendige forberedelser sådan, at I kan opnå en ISAE 3000-erklæring uden anmærkninger.

Signature on contract

Hvad siger andre kunder?

“Incognita har i en periode hjulpet STELLA CARE med forbedring af vores niveau for it-sikkerhed og databeskyttelse. Projektet resulterede i en flot ISAE 3000-erklæring, som er af stor værdi og betydning for vores virksomhed.

Vi oplevede et grundigt og effektivt arbejde fra Incognita og hurtige retursvar på vores henvendelser – Incognita gør generelt mere, end jeg havde forventet. Vi har været helt trygge ved Incognitas rådgivning.”

Rasmus Hansen

CEO, Stella Care

“Vi havde stor glæde af rådgivning fra Incognita på et tidspunkt, hvor vi havde vakance i vores juridiske afdeling.

Her kunne Incognita bistå med hjælp til både driftsmæssige opgaver såvel som udførelse af komplicerede enkeltstående opgaver.

Vi har derfor været meget tilfredse med samarbejdet med Incognita.”

Camilla Sverdlin-Højer

Juridisk chef, advokat, Domea.dk

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan Incognita kan hjælpe din virksomhed, så kontakt os allerede i dag ved at udfylde kontaktformularen herunder.

Din henvendelse er helt uforpligtende og behandles naturligvis fortroligt.

10 + 11 =